תנאי שימוש


תנאי שימוש באתרwww.lazooz.co.il
תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
. 1קדימון
אתרwww.lazooz.co.il )להלן"האתר"(הוא אתר המשתמש כאתר )"תיאור האתר שלכם"(
ייצוגי עבור "שם החברה / בית העסק שלכם"והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך
לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן
. 2בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו,הורדות של קבצים,מדיה
כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת
לעת או בהתאם לסוג התוכן.
הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת
וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
קניין רוחני
. 3האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר,קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות,
סרטונים,תמונות,טקסטים,קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר
שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתרwww.lazooz.co.ilואין
לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "שם האתר שלכם ."
בנוסף אין להפיץ,להעתיק,לשכפל,לפרסם,לחקות או לעבד פיסות קוד,גרפיקות,סרטונים,
סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.
. 4תוכן האתר
אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים
טכניים,תקלות צד ג או אחרים,הפרעות בזמינות האתר.ולכן איננו יכולים להתחייב כי
האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות /
הורדת האתר.
. 5קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים,איכותיים או אמינים
וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של
המשתמש באתר.
. 6התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית שלwww.lazooz.co.ilואין לעשות בהם
שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה )ראה סעיף (3למעט במקרים בהם צוין אחרת או
במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני.במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי
השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
. 7ניהול משתמשים ומבקרים באתר
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת
הIPשל המחשב שלו,כתובת ה MACIDשל המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת
המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
. 8צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר
/מנויים הרשומים באתר.במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע
מוסכם בזאת כי לגולשים,משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה,טענה או דרישה
כלפי צוות האתרwww.lazooz.co.il.
. 9גילוי נאות
באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז )במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים(
ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח
תנועת הגולש/ים,הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו
את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.
. 10איזור שיפוט
בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי
האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת
בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.